Waarom dit Blog?

Enkele jaren geleden typte ik mijn naam in de Google zoekbalk en de uitkomst heeft mij niet meer losgelaten. Dit vond ik:

Christiaan van der VECHT, Turf- en korendrager, kermisreiziger, geboren circa 1750 te Guinee, gedoopt op 19-10-1777 te Weesp, overleden op 11-01-1825 te Weesp. Christiaan van der Vegt was de voormalige slaaf van de Weesper burgemeester Abraham D’Arrest sr., die op zo’n goede voet bij de stadhouder prins Willem V stond dat deze regelmatig bij D’Arrest thuis dineerde. Daar heeft hij ook deze slaaf ontmoet. De stadhouder had “geen vrees voor een vreemde couleur van menschen, en inteegendeel veel vermaak” om deze slaaf gehad. Na zijn vrijlating en doop heeft hij de naam Christiaan van der Vecht aangenomen. Later heeft hij verscheidene jaren bij een rondtrekkende kermis gewerkt waar hij als de “Koning van Candia” optrad.”
Ondertussen weet ik veel meer en ook dat bovenstaande niet compleet en correct is.

(Tekening uit: De bonte droom van het circus uit ca. 1958 (schrijvers: J. van Doveren en Fred. Thomas)

(Tekening uit: De bonte droom van het circus uit ca. 1958 (schrijvers: J. van Doveren en Fred. Thomas)

Wilt u weten wat er tot nu toe bekend is? In de Samenvatting staan chronologisch de vondsten tot nu toe.

2013 was het jaar dat de slavernij in Nederland 150 jaar was afgeschaft en mijn gedachten zijn zeer regelmatig bij mijn voorvader Christiaan van der Vegt, wiens achternaam en krullen ik met trots draag.
Daarom heb ik besloten om op zoektocht te gaan naar zijn vergeten levensverhaal en dat vast te leggen in dit blog. Mijn droom is om ooit de naam te weten die zijn ouders hem gegeven hebben bij zijn geboorte op de Kust van Guinee, vandaar de vraag:

“Hoe heette Christiaan?”

De zoektocht is ook te volgen via de Facebookpagina  (+235 Volgers) waar o.a. de blogposts worden geplaatst en de timeline is gevuld met bronbestanden.
Op Pinterest (+65 volgers) staat een verzameling van schilderijen (+350) met Afrikaanse bedienden bij Europese families, en afbeeldingen die horen bij het verhaal van Christiaan zijn leven.
Op Google Drive is een archief vrij toegankelijk met alle gevonden documenten en aktes.
Er is een Tijdslijn met gebeurtenissen in Christiaan zijn leven.
De Stamboom is in te zien via MyHeritage.
Van de beschreven bladmuziek in de inventarislijsten gemaakt na het overlijden van D’Arrest, heb ik een Spotifylijst aangemaakt. Deze muziek hoorde Christiaan in Huize D’Arrest.
Alle gemaakte foto’s van plekken uit zijn leven staan op Flickr.
Af en toe Twitter ik over vorderingen en vondsten met #HoeheetteChristiaan.

In de Samenvatting worden alle vondsten bijgehouden zodat u vlot op de hoogte bent van het verhaal.

Schroom niet om te reageren. Heeft u vragen of opmerkingen? Ik hoor ze graag! U kunt ze posten op de facebookpagina of onder het blog. Ik reageer altijd.

Veel leesplezier!
Annemieke van der Vegt
Handtekening Christiaan 01
(Handtekening Christiaan 31 juli 1788)

Jan Christiaan van der Vegt

Van deze kleinzoon van Christiaan wist ik tot voor kort alleen dat hij geboren is op 23 september 1816 te Amsterdam. Deze zoon van Teunis en Hendrica is vernoemd naar zijn beide grootvaders. Hij was de eerste kleinzoon en zijn grootmoeder Kaatje heeft hem nog gekend, zij overleed in 1818.

Doop Jan Christiaan 01Hij heeft altijd mijn extra aandacht gehad en ik heb veel naar hem gezocht.
Voor goed Y-DNA onderzoek heb ik een mannelijke nazaat van Christiaan nodig en zover ik tot nu toe alle nazaten in de stamboom heb staan, is er geen. Vandaar mijn aandacht voor zoon Jan en deze kleinzoon.

Op Facebook zijn er verschillende groepen waar ik lid van ben, voor alle DNA vragen is er de groep: Genografie, genetische genealogie, haplogroepen. Echt een aanrader voor een ieder die met DNA bezig is!
Omdat ik Jan Christiaan en zijn zusje Elisabeth maar niet kon vinden, heb ik oproep geplaatst in de Facebookgroep Genealogievrienden.
Genealogievrienden fb“Hulp gevraagd voor het vinden van twee kleinkinderen van Christiaan van der Vegt.
Jan Christiaan werd 21-09-1816 in Amsterdam geboren. Zijn zusje Elisabeth werd 22-09-1819 ook in Amsterdam geboren.
Hun ouders zijn: Teunis van der Vegt/Vecht 1787 Weesp – 1871 Den Helder en Hendrika Heutinck 1778 ? – 1842 Den Helder.
Van beide kinderen kan ik verder niets meer vinden en het zou geweldig zijn als Jan Christiaan kinderen gehad heeft. Voor uitgebreid DNA onderzoek ben ik nog steeds op zoek naar een rechtstreekse mannelijke nazaat van Christiaan. Alle hulp is zeer welkom!
Een jaar na Elisabeth werd Catherina geboren. 1820 Buiksloot – 1865 Leiden. Haar heb ik helemaal teruggevonden. De volgende dochter werd in 1822 in Warmenhuizen geboren.”

Binnen één dag! was Jan Christiaan gevonden!
(Ans en Henriette, alle eer is voor jullie, ik ben er zo blij mee!)

Gezin Teunis 1830Het gezin was in Den Helder geregistreerd als “van der Regt”. HIER kunt u online in het bevolkingsregister kijken. Hij wordt Jan genoemd en is 13 jaar oud. Dit geeft hoop dat hij volwassen is geworden. Zijn zusje Elisabeth staat er niet bij…
Ook schiet mij weer het verhaal van Jan de Normandiër in mijn hoofd, deze Jan zou daar ook een kandidaat voor kunnen zijn.

In Den Helder werden ook twee neven van Jan Christiaan geboren. Cornelis (1821) en Christiaan (1820) Nassies, de zonen van Grietje die ik na hun geboorte ook nog niet gevonden heb. Zouden ze zijn gaan varen? Den Helder is tenslotte een havenstad en destijds lagen er grote zeilschepen….
(Video van Sail Den Helder 2017)

.Ik blijf zoeken naar Jan Christiaan en naar zijn neven Christiaan en Cornelis en kijk ook buiten de grenzen. Alle hulp is zeer welkom!

Ik wil ook alle hulde geven aan de leden van de Facebookgroepen en mijn dank is groot aan hen die ze beheren. De groepen bestaan uit veel mensen met verschillen en stamboomonderzoek als overeenkomst. Een beheerder heeft daar veel werk aan wat niet altijd opvalt. Ik wil jullie danken voor al jullie werk!

Gemengde Huwelijken door Michel Doortmont

Omdat op Teunis na, alle kinderen van Christiaan en Kaatje in 1820/1821 getrouwd zijn, vroeg ik mij af of daar een reden voor zou kunnen zijn. Michel Doortmont en ik hebben daar een paar keer over gesproken en na de vondst over het huwelijk van Jan van Oost kwamen we tot de conclusie dat er meer onderzoek nodig is. Michel heeft een algemeen onderzoek gedaan en ik zal gaan onderzoeken of dit ook effect heeft gehad op de huwelijken van Christiaan zijn nazaten.
Michel heeft een uitgebreid artikel over zijn onderzoek en bevindingen geschreven wat u HIER kunt lezen, inclusief de notities bij de bronnen, Archiefbronnen en de geraadpleegde Literatuur. In ENGLISH

Annemieke

Een samenvatting van het artikel:

Geschreven door Michel Doortmont

Op 8 mei 1779 trouwden Christiaan van der Vegt en Kaatje de Bas in de Hervormde kerk van Weesp.
Een jongeman uit Afrika, pas twee jaar eerder Christelijk gedoopt, en een jonge vrouw uit de Weesper arbeidersklasse. Een zwarte man en een witte vrouw. Kon dat zomaar? Wettelijk gezien, voor de kerk, sociaal?
1779 huwelijk 00Dat is een interessante vraag, waarop verschillende antwoorden mogelijk zijn. Dat het huwelijk in de Hervormde kerk gesloten werd wijst erop dat de kerkelijke autoriteiten er (formeel) geen probleem mee hadden. Maar de Hervormde kerk was in de achttiende eeuw ook de vertegenwoordiger van de Staat in huwelijkse zaken, dus kunnen we ook stellen dat de burgerlijke overheid een huwelijk tussen blank en zwart op dat moment niet als een probleem zag.

Waren interraciale huwelijken dan ook ‘gewoon’? Historica Dienke Hondius bespreekt in haar boek Blackness in Western Europe hoe complex de Europese houding ten opzichte van niet-witte mensen door de eeuwen heen was (Hondius 2014). Zij legt daarbij onder andere de nadruk op het feit dat, anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika, landen in Europa nooit een substantiële aanwezigheid van groepen zwarte mensen gekend hebben. Voor historica Natalie Everts en ondergetekende reden om te spreken van ‘Onzichtbare Afrikanen’ (Doortmont & Everts 1999). Nu was Christiaan, zoals Annemieke heeft laten zien, verre van onzichtbaar. Diverse vermeldingen in openbare publicaties, waarin zijn huidskleur een rol speelde, zijn in dit blog al de revue gepasseerd. En ook bij zijn kinderen en kleinkinderen speelde huidskleur wel degelijk een rol in hun leven.
Holding HandsToch kan gesteld worden dat interraciale huwelijken in Nederland in veel opzichten ‘gewoon’ waren. Er was geen wetgeving die deze huwelijken verbood, in ieder geval niet tussen vrije personen.

In Frankrijk lag het allemaal wat gecompliceerder dan in Nederland. Daar was er gedurende de achttiende eeuw (‘de eeuw van de Verlichting’) sprake van een doorlopende discussie – met bijbehorende wetgeving – over de status van Afrikaanse slaven en raciaal gemengde huwelijken. Daar deed de Franse Revolutie en het bijbehorende idee van gelijkheid voor allen niets aan af (Heuer, 2009). Zo kon het gebeuren dat naar aanleiding van de Nederlandse annexatie door het Franse Keizerrijk, in de periode 1810-1813, de Franse wetgeving over interraciale huwelijken ook in Nederland ging spelen. En niet alleen in die drie jaar, maar nog tot in de jaren 1820, onder het nieuwe Nederlandse koninkrijk.

Wat was het geval? Op 18 Nivôse An XI, volgens de Republikeinse kalender, voor ons 8 januari 1803, zond de Franse ‘Groot Rechter, Minister van Justitie’ een circulaire of aanschrijving de wereld in, waarin hij schreef dat het de intentie van de regering was om huwelijken tussen zwarten en blanken te verbieden (‘que l’intention du Gouvernement est qu’il ne soit reçu aucun mariage entre des blancs en des négresses, ni entre des négres et des blanches’).

circulaire 01Welke uitwerking deze circulaire precies in Nederland had is nog onderwerp van onderzoek, in het bijzonder voor de periode van het Keizerrijk (1810-1813). Voor de periode erna is bekend dat de Commissarissen van Huwelijkse Zaken van verschillende burgerlijke gemeenten met de circulaire in de hand probeerden huwelijken tussen blanken en niet-blanken te verbieden. In tenminste vijf gevallen leidde dit tot een verzoekschrift aan de Koning, van het soort zoals wij inmiddels ook van Christiaan kennen (maar bij hem ging het om een baan c.q. gratificatie). Het eerste verzoek dateerde van mei 1814 en het laatst bekende van 1823. De gemeenten die dwars lagen waren Amsterdam (twee maal), Hoorn, Den Haag en Veendam.

II

De Koning vroeg in 1814 naar aanleiding van het eerste verzoek van de Curaçaose Jan Andries Machielse advies aan de belangrijkste jurist van het koninkrijk, C.F. van Maanen, de Eerste President van het Hooggerechtshof der Vereenigde Nederlanden. Van Maanen deed onderzoek en was heel duidelijk in zijn juridische opinie:

Dat dezelve aanschrijving [uit 1803] geenszins is gefundeerd op eenige wet maar alleen als eene order van het Gouvernement kan worden beschouwd welke onder de Wetten of Besluiten, die voor deze Landen obligatoir zijn verklaard niet gevonden wordt, en derhalven zelfs onder het Fransche Gouvernement hier te Lande niet verbindende is geweest.’

Cornelis_Felix_van_Maanen 01

Cornelis Felix van Maanen

Met andere woorden: die aanschrijving van 1803 heeft nooit voor Nederland gegolden, ook niet in de periode 1810-1813. En Van Maanen kon het weten, want hij was van 1811 tot 1813 president geweest van het Keizerlijk Gerechtshof in Den Haag, dat de Franse wetten in Nederland toepaste. Het advies werd door Willem I overgenomen. Een belangrijke conclusie was daarbij dat er dus ook géén besluit op het verzoekschrift genomen hoefde te worden, want er was immers geen toestemming voor een huwelijk vereist. Bij alle opvolgende verzoeken werd deze argumentatie herhaald. Uit de stukken blijkt, tussen de regels, ook de frustratie van de ambtenaren rond de Koning – en misschien ook wel van de Koning zelf – dat dezelfde zaak keer op keer de kop opstak. Toch is men er niet toe overgegaan om de gemeentebesturen collectief in te lichten over de situatie, een actie waarmee alle onduidelijkheden weggenomen hadden kunnen worden.

In het geval uit 1814, tussen de Curaçaose Jan Andries Machielse en de Emmense Gerardina Hellendoorn werden nog twee aanvullende argumenten opgevoerd. Van Maanen overwoog dat ‘de suppliant en zijne aanstaande Bruid, beide reeds boven de 50 jaren oud zijn, en er dus ten hunnen opzigte die redenen niet bestaan welke misschien het Fransche Gouvernement hebben bewogen om zulke huwelijken te verbieden.’ De jurist die de aanschrijving van 1803 eerst zonder omhaal om juridische redenen naar de prullenbak heeft verwezen gaat hier dus in op de sociale redenen die de Franse regering gehad zou kunnen hebben om interraciale huwelijken te verbieden, namelijk het ontstaan van een bevolkingsgroep van gemengd ras. In de overweging ten aanzien van de Franse motieven had Van Maanen gelijk (Heuer 2009), maar in Nederland hadden de overheden ook hiervan nooit een punt gemaakt. Dus waarom dit nu wel doen? En waarom het überhaupt aan de orde stellen? Het laatste argument van Van Maanen is dat ‘de ouders van den Suppliant en zijne aanstaande Bruid zijn overleden en dat bijgevolg het verlangde huwelijk aan denzelven geen ongenoegen geven kan.’ Blijkbaar was in de Nederlandse samenleving een huwelijk tussen wit en zwart dus ook weer niet zó gewoon dat de omgeving er geen aanstoot aan nam. Leven en laten leven en polderen, maar niet zonder morren als dat zo uitkomt. In dat opzicht is er blijkbaar niet zo heel veel veranderd in de laatste twee eeuwen.

Brief afsluiting van Maanen 01“(huwelijk) met eene blanke vrouw aan te gaan zonder daartoe eenige dispensatie of permissie van den Souverein noodig te hebben. De Eerste President van het Hoog Gerechtshof der Vereenigde Nederlanden”
(Alle gevonden archiefstukken kunnen ingezien worden op de Google Drive)

In 1819 meldde de Amsterdamse Anthon Paul zich bij de Koning, met een verzoek tot toestemming om te mogen trouwen met de Curaçaose Celestina Martina Vesta. Zij was in 1893 op ongeveer twaalfjarige leeftijd door de gepensioneerde kapitein-ter-zee Lodewijk Wiedeman uit Curaçao naar Nederland gebracht, waar zij in zijn huishouden – en na zijn dood nog jaren in dat van zijn weduwe – werkte. Paul zelf woonde al lang in Amsterdam, maar was oorspronkelijk afkomstig uit Bohemen.
Naar aanleiding van de werkkring en het geloof van zijn aanstaande merkte Paul op: ‘dat dezelve in den Roomsch Catholijken Godsdienst is opgebragt, en dienvolgens niet anders behoorde te worden beschouwd dan [als] eene nuttige Ledemate der Maatschappij.’ Paul gaf aan Vesta al enige tijd als een ‘braaf’ meisje te kennen en zijn hart aan haar verpand te hebben. De Commissarissen van Huwelijkse Zaken van Amsterdam stonden echter een huwelijk in de weg op grond van de Franse circulaire, die hier nog weer eens als wet aangeduid werd. Paul argumenteerde dat de Franse wetten niet meer van kracht (kunnen) zijn en voegde daaraan toe bewust te zijn van ‘de Menschlievendheid der thans regeerenden Vorst, dewelke alle Gods schepselen, wie zij ook zijn mogen, met eerbied beschouwd en geen onderscheid van persoon laat plaatsgrijpen, om nog zoo veel te meer, daar voorn[oemde] Celestina Martina Vesta den Christelijken Godsdienst heeft omhelst.’

Het Hoornse geval uit 1815, beschreven door Toes, betreft een Curaçaose man en een Nederlandse vrouw, beiden twintigers. Opvallend aan die zaak is dat het de burgemeester van Hoorn was die zich in een brief direct tot de president van het Hooggerechtshof Van Maanen wendde, in plaats van tot de Koning. Het verzoek had het karakter van een advies en dat gaf Van Maanen ook. Hieruit blijkt dat de circulaire maar één van de obstakels was. De aanstaande bruidegom, Joseph Bartholomij Comina was tamboer-majoor der mariniers, zonder familie en onvermogend. Vooral die laatste elementen waren hinderpalen en Van Maanen adviseerde om discreet te werk te gaan en de ‘vigeerende wetten’ met ‘voorzichtige inschikkelijkheid’ toe te passen, in het belang van de vragende partijen (Toes 2001: 314-315).

1815 huwelijk Joseph Berendina 01De laatste zaak, uit 1823, sluit hierbij aan. Het betreft ene Jan van Oost, die rond 1810 met een Nederlandse legerofficier vanuit Nederlands-Indië naar Veendam gekomen is. In Indië was hij een slaaf, in Veendam vanzelfsprekend vrij. Zijn verzoekschrift betrof vooral de onmogelijkheid om zich te legitimeren. Hij had geen geboortebewijs, geen ouders of grootouders en ook geen bekenden die konden helpen om zijn identiteit vast te stellen.
Akte Jan van Oost 01Dus kon hij volgens de regels niet trouwen. De Koning loste dit op en gaf als hoogste bestuurder toestemming voor het huwelijk. Ook hier was het hoofdelement van het verzoek echter de betwisting van de rechtsgeldigheid van de circulaire van 1803. Voor wat betreft het element van ras betoogde Van Oost bovendien dat hij niet zwart was, maar eerder een ‘mulat’ of persoon ‘van couleur’, want geel en bruin van aanzien. De reactie van de Koning was gelijk aan de eerdere, nu met verwijzing naar zowel de zaken van 1814 en 1819.

III

Voor de kinderen van Christiaan en Kaatje rijst nu de vraag of zij in Weesp of elders ook last gehad hebben van de onduidelijkheid over de status van de aanschrijving van 1803? Of van de sociale vooroordelen die daarmee samenhingen? In ieder geval valt het op dat er bij meerdere kinderen sprake was van een wat irregulier huwelijkspatroon. Of dit te wijten was aan obstakels op basis van huidskleur is niet duidelijk en aanvullend onderzoek lijkt hier op zijn plaats. In chronologische volgorde vallen de volgende zaken op.

  • Dochter Grietje (1784-1852) beviel op 15 mei 1812 van een ‘natuurlijke’ dochter die zij de voornamen gaf van ‘Hendrika de Jong’. De vader bleef onbekend, maar het zal vermoedelijk een Hendrik de Jong geweest zijn. Of er sprake was van trouwbeloften en/of -plannen is niet bekend. Hendrika werd ook niet gedoopt. Een verzoek van haar moeder hiertoe liep op niets uit. Wat de bezwaren van de dominee en kerkenraad waren is vooralsnog niet bekend.
  • Grietje kreeg op 13 april 1817 te Den Helder een zoon Joseph Nassies, van wie de vader ook Joseph Elias Nassies heette. Klaarblijkelijk was het paar gehuwd, maar een huwelijksakte is (nog) niet gevonden.
  • Oudste dochter Catharina (1780-1813) overleed ongehuwd in 1813, op drieëndertigjarige leeftijd. Als getuige trad bij de overlijdensaangifte op ene Johannes Leonardus van Toornburg, ‘vriend van de overledene’. Het zou maar zo kunnen dat Van Toornburg dé vriend van Catharina was en dat zij om de een of andere reden niet hadden kunnen trouwen.
  • Zoon Teunis (1787-1871) trouwde in Amsterdam 7 mei 1815 met de negen jaar oudere Hendricka Heutinck (1778-1842). Op 21 september 1816 werd te Amsterdam hun zoon Jan Christiaan van de Vegt geboren. Een reguliere relatie en geboorte, maar met de kanttekening dat de echtgenote veel ouder was dan haar man.
  • Zoon Christiaan jr. (1791-1856) trouwde op 5 augustus 1820 met Marretje de Jong (1794-1829). Hun oudste kind Christiaan was al twee weken eerder geboren, op 21 juli 1820.
  • Zoon Cornelis (1782-1849) trouwde 29 oktober 1820 met Dirkje Mulder (1794-1877). Hun eerste kind Kaatje werd op 1 december 1820 geboren.
  • Dochter Antje (1796-1863) trouwde 26 september 1821 met Nicolaas Britting. Hun zoon Alexander werd twee maanden later al geboren, op 24 november 1821.
  • Zoon Jan (1789-1839) bleef in Nederland ongehuwd en vertrok als militair naar Suriname. Er is geen reden bekend voor zijn ongehuwde status.

Nu zijn ‘moetjes’ in de eerste helft van de negentiende eeuw geen uitzondering en passen ook wel bij bestaande huwelijkspatronen, waarbij men geruime tijd verloofd kon zijn alvorens te trouwen. Bovendien, in de eerste tien jaar van het Koninkrijk was de armoede en sociaal-economische ontwrichting in Nederland zodanig dat veel sociale en culturele gebruiken en regels onder druk kwamen te staan. Uitgestelde huwelijken passen daarbij. Ook in dat opzicht hoeven de huwelijks- en geboortepatronen bij de kinderen van Christiaan en Kaatje niet direct als bijzonder gekwalificeerd te worden. Maar vragen blijven er wel bestaan.

 

Terugblik Stamboomcafé

Omdat natuurlijk niet iedereen aanwezig kon zijn bij de lezing tijdens het Stamboomcafé, in dit blog een kleine terugblik.
Het was gezellig druk, er moesten stoelen bij worden geplaatst en dat maakte bij mij indruk. Zoveel mensen voor het verhaal over Christiaan.
Stamboomcafe 04Terwijl iedereen binnen kwam, speelde er muziek en niet zomaar muziek maar stukken met fluit die Christiaan gespeeld heeft terwijl hij bij D’Arrest in huis was. Het gaf mij het gevoel dat hij er een beetje bij aanwezig was. De stukken zijn te beluisteren op Spotify, de lijst heet Stamboomcafé.
Wanneer u op het driehoekje klikt, kunt u tijdens het lezen van dit blog luisteren naar de fluitmuziek uit de 18e eeuw zoals die gespeeld werd in het huisorkest van familie D’Arrest in Weesp met Christiaan op de fluit.

Het onderwerp van de lezing was om te laten zien wat ik online/digitaal gebruik en een stukje zoektocht waarvan nog niet alles gepubliceerd is. De Agenda:
Stamboomcafe 03Ik zal twee van mijn gebruikte mogelijkheden ook hier laten zien.
De eerste is Google Alert. Hier heb ik veel woorden ingevuld die te maken hebben met het onderzoek en de lopende zoektochten. Zodra er op internet iets gepubliceerd wordt met deze woorden krijg ik een email. Hoe vaak je een mail krijgt kan je instellen.

Een andere site die ik gebruik is: www.mijneigenfavorieten.nl. Hier maak ik rubrieken en sla ik alle sites op die ik wil bewaren. Ook bijvoorbeeld alle digitale archieven, gevonden bronbestanden en blogs die ik wil lezen. Door deze site heb ik mijn favorieten altijd bij de hand, waar ik ook inlog. Het is gratis tot 1000 links en werkt ook prima mobiel.

Hierna liet ik een globale tijdsbalk van Christiaan zijn lezen zien. Ik zet ‘m ook hier neer omdat ik begrepen heb dat men dit overzichtelijk vond. Wilt u meer details, kijk dan bij de Samenvatting, daar staat alles wat ik tot nu toe weet.

Stamboomcafe 01Over Christiaan zijn leven aan het Stadhouderlijk Hof weet ik nog niet veel, ik weet wel dat Afrikaanse pages niet ongewoon waren.
Stamboomcafe 02Ik heb afgesloten met de lopende zoektocht naar wie de twee jongetjes aan Carolina gegeven heeft en of Christiaan misschien één van die jongetjes is geweest. Een gedeelte van dat verhaal heb ik in het blog over de Kostbare Hangmat na de lezing gepubliceerd. De rest volgt in de komende maanden.

Na de vragen waren er hapjes en drankjes en werd er veel met elkaar besproken, kon ik vragen beantwoorden en kennis maken met hen die ik alleen “digitaal” kende.
Ik vond het een geslaagde middag!

Het volgende Stamboomcafé is op 24 november en zal Henk Werk vertellen over de totstandkoming van zijn boek Groninger kermis, Werken op reis met gebakkramen 1850-1961. Hierin beschrijft hij het werkzame leven van vier generaties Werk. Zij voeren door Groningen en het noorden van Drenthe, van kermis naar kermis met demontabele gebakkramen.

Wie weet hebben zijn voorouders en Antje van der Vegt wel gelijktijdig op dezelfde kermis gestaan!

Workshop Amsterdam en Slavernij

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de workshop Amsterdam & Slavernij.
Met deze workshop willen we mensen op weg helpen om zelf onderzoek te doen naar het Amsterdamse slavernijverleden en naar de aanwezigheid van mensen met een Afrikaanse achtergrond in Amsterdam. De workshop is ook interessant voor mensen die zelf geen onderzoek willen doen, maar wel meer willen over deze onderwerpen.”

Via Facebook werd mij gewezen op bovenstaande tekst (Dank RvA!) die staat op de Facebookpagina van het Stadsarchief Amsterdam.

De boekhandel en het loterijkantoor Isaac Ouwater mini

De boekhandel en het loterijkantoor (Kalverstraat 1777) Isaac Ouwater

Misschien kan ik ook leren hoe ik kan achterhalen wie er op dit schilderij staat. (links bij de deur)

Sporen van de aanwezigheid van Christiaan zijn al gevonden in Amsterdam, in de Notariële Akte over het opstootje op de Rapenburgergracht:
“Verklarende zij getuige Grietje Jans alleen, dat zij getuige daarop met een blaker en een brandende kaars op dezelve, de deur open gedaan hebbende, heeft gezien dat de swarte jonge, welke woont ten huijze van vrouwe de weduwe* Willem Couderq, die allernaast de eerste getuige woonachtig is, op de stoep voor de deur, en de heer Hendrik Cannegieter Jansz. beneeden aan de stoep op de straat stonden.”
*weduwe Willem Couderc is Magdalena D’Arrest, jongste zuster van Abraham D’Arrest.

en in de Akte uit 1777 waar beschreven wordt hoe hij boos werd:
“De eerste getuige verklaart dat hij op maandag 7 maart, ’s middags tussen 4 en 5 uur, voor het comptoir van Pieter Couderc en Zoon in de Weesperkerkstraat werd aangesproken door de neger Presto, die als bediende werkzaam is bij burgemeester d’Arrest te Weesp. Presto zei hem dat wijlen Magdalena d’Arrest hem mondeling een legaat van 300 gulden had beloofd en eiste zijn geld. Toen hem dit geweigerd werd, dreigde hij dat er bloed zou vloeien.”

Ik ben er van overtuigd dat hij nog vaker te vinden is in dit archief en deze workshop is een prachtige gelegenheid om te leren hoe ik hem kan vinden.

Workshop Amsterdam en Slavernij 02

Klanten bij een visvrouw op de Dam, 1653. Detail uit een tekening van J. van der Ulft.

Op de site van het Stadsarchief staat nog meer informatie en ook hoe je je nog kan opgeven. Ik verheug mij er op.
Natuurlijk volgt er een verslag in een blog over de workshops!

Hoe wisten ze dat toch?

Christiaan zijn dochter Antje schreef in 1830 een uitgebreide brief naar Koning Willem I. Door die brief ben ik al veel te weten gekomen en ook door de reacties op die brief. Bij de Burgemeester van Weesp kwam er het verzoek om te reageren op de inhoud van die brief. Er heeft daardoor een uitgebreid onderzoek in Weesp plaatsgevonden.
1830 06 30 Onderzoek Brief Antje 01Dat haar Vader, na de getuigenis van bejaard lieden, alhier is aangebracht n door de Here Abraham D’Arrest in leven Burgemeerster en Raad deze Stad, het zij als geschenk of op eene andere wijze is aangenomen, en in welke dienst hij als slaaf of bediende Jaaren lang is geweest.”

Ze zijn dus met “bejaarde lieden” gaan praten om er achter te komen hoe de zaken waren. Christiaan was vijf jaar hiervoor overleden. In dit document is het de eerste en enige keer dat de mogelijkheid van “slaaf” zijn, genoemd is. Uit dit document is de tekst gekomen die ik las toen ik over Christiaan leerde.

Mijn aandacht is nu vooral op een ander stukje uit dit document:
1830 06 30 Onderzoek Brief AntjeDat het algemeen bekend is dat voormelden Heer Burgemeester D’Arrest vereerd was met de bijzondere achting van Z… den Heer Prins Willem de Vijfde, en deze, zo wij vernemen, laatselijk in 1775 ten huize van gemelden Heer Burgemeester heeft gedineerd, doch dat wij de verdere opgegeven omstandigheden als minder bekend, onbeslist laten

Bij dit stukje vraag ik mij steeds af: “Hoe wisten ze dat toch?”

De laatste keer dat Willem V daar dus gedineerd zou hebben, was 55 jaar daarvoor. Dat zouden de bejaarden lieden toch ook niet meer zo geweten hebben.
Alle andere gegevens over Christiaan die beschreven staan in het document, hebben ze uit archieven gehaald. Zou er ergens in het archief van Weesp ook iets te vinden zijn over de bezoeken van Willem V aan de stad?
Al eerder schreef ik over het bezoek van de Prins aan Weesp om het nieuwe Stadhuis te bekijken en zijn bezoek aan D’Arrest in oktober 1772. Dit is echter niet het bezoek wat beschreven staat als laatste. Er zit maar één ding op…  morgen ga ik naar de kelder van het Stadskantoor waar het archief van Weesp gevestigd is.
Stadsarchief Weesp 01Ik heb een overzicht gemaakt van alle stukken die ik wil in gaan zien, de eerste weken ben ik zoet. Ergens zal er toch iets genoteerd zijn zodat ze ruim 50 jaar later wisten over die bezoeken en ik wil dat heel graag vinden!
(Op Google Drive is het hele dossier van Antje haar brief te vinden.)

Prins of Patriot? Deel 1

De Veilingcatalogus met de inboedel van Huize D’Arrest, gemaakt drie jaar nadat Christiaan bij hen weg is gegaan, brengt mij in verwarring. Kaarten en printen heet het hoofdstuk en het zijn maar twee pagina’s maar die twee pagina’s laten heel goed de tijd zien waarin Christiaan leefde.
92 Veiling Kaarten en Printen 01Op één pagina de “Genealogifche Tafel der Doorluchtige Stadhouders der Veréénige Nederlanden, fraai gekleurd” een “Pourtret van de tegenwoordige Koning van Frankryk” wat ik wel bijzonder vind omdat de familie D’Arrest gevluchte Hugenoten waren en “Lykflatie van C. G. Visfcher, met Verklaring” een held onder de patriotten. Ook staat er een prent vermeld van Capitein Valentyn, door Pfyffer en wanneer ik even zoek zie ik dat hij Kapitein van het Oranjeregiment van de Amsterdamse Schutterij in 1787 was.
Precies dezelfde prent vind ik terug bij het Rijksmuseum.
Abraham Valentijn door PfyfferOm de situatie rond Prins Willem V en de Patriotten te begrijpen een klein stukje Schooltelevisie:

Nu is toch de vraag of Abraham D’Arrest de Prins of de Patriotten steunde? En Christiaan, waar zou zijn loyaliteit gelegen hebben?

Het is ook belangrijk om te zien wat er bij hen plaatsvond in die jaren.
1781 Begon de opstand van de Patriotten tegen de Stadhouder
1782 Overlijdt Antonia van Wena, echtgenote van Abraham D’Arrest sr.
1786 Overlijdt Abraham D’Arrest sr.
1787 staan de Pruisen voor de poorten van Weesp
1787 Overlijdt Cornelis Govert Visscher, van wie een portret in huis hangt.
1788 Vertrekt Christiaan bij D’Arrest en krijgt stadsbaantjes en wordt lid van de Schutterij
1791 Overlijdt Abraham D’Arrest jr.

De prenten van de patriotten zijn dus uit de tijd van Abraham jr. Om de situatie goed te begrijpen zal ik toch meer moeten gaan lezen over die tijd. Er is een mooie website genaamd Prins en Patriot, die mij vast verder gaat helpen om meet te begrijpen. In het boek “Geschiedenis van Weesp” door A.J. Zondergeld – Hamer zijn hier ook hoofdstukken aan gewijd.

Ook het gedicht “Eerezang, aan den nooitvolpreezen burgervriend...” over Abraham jr tijdens het beleg van Weesp verdient meer aandacht. Zou het waar zijn dat door zijn contact met de Stadhouder, Weesp niet geplunderd werd?
Erezang 01Zou Christiaan de patriotten gesteund hebben toen hij lid was van de Schutterij? Of juist niet? Ik zou toch verwachten dat hij de Oranjes gesteund heeft, ook door de zinnen in zijn derde brief:
“In de Winter zijner dagen ziet hij de Orange zon ten hoogsten toppunt van duister geste gen en hij dankt op zijne gebogene knien het weldadig Opperwezen.”

De Veiling was in 1792, hoe zou men toen naar deze mengeling gekeken hebben?

Nog zoveel vragen over een periode van 15 jaar Vaderlandse geschiedenis. Dit wordt vervolgd, ik moet meer leren over deze periode in de Nederlandse geschiedenis!

Kostbare Hangmat

Het artikel uit april 1748 in het Nederlandsch gedenkboek blijft intrigeren.
1748 04 20 Nederlandsch gedenkboek 01Bij het bezoek aan het Koninklijk Huisarchief hebben we gekeken of hier iets over terug konden vinden. In alle brieven die Willem IV naar zijn moeder, Maria Louise van Hessen Kassel, schreef  is geen enkele opmerking over de twee jongetjes en de hangmat die zijn vijfjarige dochter ontving.

Brieven van Willem IV aan zijn moeder Maria Louise (Koninklijk Huis Archief)

Brieven van Willem IV aan zijn moeder Maria Louise van Hessen Kassel (Koninklijk Huis Archief)

Dus wordt het tijd om er anders naar te gaan kijken.
Waarom zou Carolina een kostbare hangmat uit Afrika hebben gekregen? Hoe ziet zo’n kostbare hangmat er eigenlijk uit?

Zou het een palanquin geweest zijn? Die kunnen wel kostbaar versierd zijn.
Palanquin 01Dit staat er op Wikipedia over de palanquin:
“A figurative palanquin connected with the totem of its owner is a special kind of litter used in the Greater Accra Region in Ghana. These palanquins called in the Ga language okadi akpakai belong to the royal insignias and are used only by the Ga kings or mantsemei and their sub-chiefs when they are carried in public.”

Meteen vallen er wat zaken op:
– In de Accra Regio te Ghana
– Hebben Koninklijke tekens
– Alleen gebruikt door de Koningen van Ga en hun sub-chiefs
– Speciaal soort “litter” en als ik daar op kijk, begrijp ik meteen waarom er twee jongetjes bij waren.

Palanquin 03 fbZou het zo zijn dat  de kostbare hangmat, samen met de twee jongetjes, een cadeau was van de  West-Indische Compagnie uit Ghana?
Ik vraag mij steeds af waarom het niet aan haar 6 weken oude broertje Willem is gegeven, hij was tenslotte nu de erfopvolger. Toen ze Afrika verlieten was de situatie natuurlijk anders.
Zou de W.I.C. Carolina als opvolger van haar vader gezien hebben en haar een mini palanquin met twee dragers gegeven hebben?
Een statussymbool uit de omgeving van Accra. Zouden er tussen de Koninklijke tekens verwijzingen naar haar hebben gestaan waardoor ze het niet aan Willem konden geven?

Afrikaanse dienaren waren bij de W.I.C. niet vreemd. Dit is Jan Pranger, directeur-generaal van de W.I.C. van 1730 tot 1735 met zijn bediende.

Jan Pranger op het kasteel Elmina door Frans van der Mijn 1742. Coll Rijksmuseum

Jan Pranger op het kasteel Elmina door Frans van der Mijn 1742. Coll Rijksmuseum

Ook stuurden ze vaker jongetjes naar Nederland, Christiaan Narcis is daar een goed voorbeeld van.
Dit vraagt om meer onderzoek! Wordt vervolgd!