“13 nov. 1815

Aan Zijne Majesteit den Koning

Geeft erkentelijk te kennen Christian van der Vecht, geboortig aan de Kust van Guinee, oud 73 Jaren en wonende te Weesp.
Dat de Suppliant in den Jare 1764, benevens twee van zijne landslieden Coridon en Citron in dienst is gekomen van wijlen haare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Douariere van Oranje Nassau en Vriesland, en op de hoge order van Haare Koninklijke Hoogheid het on ontbeerlijk onderwijs heeft genoten tot toedoening van het Christendom, aan welk voorrecht de Suppleant zich steeds met schuldige dankbaarheid herinnerd, als ook dat hij in latere Jaren het groote voorrecht heeft genoten uwe Majesteits doorluchtige Heer Vader met het Hoogen geselschap, op de Jagt te vergezellen.
Dat de Suppliant ter beloning van een 23 Jarige dienst bij den Heere Burgemeester D’Arrest te Weesp voornoemd, is begunstigd met de bedieningen van Pluimgraaf, Lantaarn aansteker en zakkedrager aldaar, welke gecombineerd aan de Suppliant voor Vrouw en 6 kinderen, het nodig echter sober onderhoud opleverde tot den Jare 1811, tijde wanneer door den Heer Maire de bedieningen van Pluimgraaf en Lantaarn aansteker zijn afgeschaft.

Dat aan den Suppliant alleen de bediening van Zakkedrager is overgebleven. Waar dan zeer geringe winsten zijn verknogt en dien halven zoo door het gemis van gemelde bedieningen als van twee zijner Zoonen (welke de Eer genieten onder de Vaandels van uwe Majesteit te dienen) zich in armoede ziet gedompeld, waar van ten bewijzen strekt het declaratoir van den Heere Burgemeester der Stad Weesp voormeld, in dato 17 oktober dezes Jaars, het welk de Suppliant de vrijheid neemt te annexeren en uit hoofde van zijn hooge Jaaren buiten staat, eenige andere beroepen te kunnen waarnemen om tot Levensonderhoud van vrouw en Kinderen te verstrekken.

Deshalven de Suppliant zich wendt tot uwe Majesteit, eerbiedig verzoekende, dat het hoogst denzelven moge behagen, de suppliant in de bevorens door hem waargenomen bedieningen van Pluimgraaf en Lantaarn aansteker te Weesp te doen herstellen of te wel aan den Suppliant tot subsistentie van zijn ongelukkig en verarmd Huisgezin een Pensioen toe te schikken.


Reacties

De Eerste Brief van Christiaan — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>