HomeInformatie verkrijgenGemengde Huwelijken door Michel Doortmont

Reacties

Gemengde Huwelijken door Michel Doortmont — 6 reacties

 1. Interessant en leerzaam, deze beschrijving.
  Het valt me verder op dat zowel in mijn geboorteplaats (Amsterdam) als in mijn huidige woonplaats (Veendam) moeilijk gedaan werd over interraciale huwelijken. De aanwezigheid van Christiaan aan het hof heeft vast bijgedragen aan de acceptatie vanuit die hoek (als niet wetenschapper kan ik zoiets natuurlijk gewoon zeggen).

 2. Dag Annemieke,
  Ik heb zojuist het zeer lezenswaardige artikel van Michel Doormont doorgelezen en ik begrijp natuurlijk
  dat er nog verder onderzoek gaat plaats vinden.
  Al lezende realiseer ik me het volgende:
  Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat de dochter van Grietje (1784-1852) die op 15.05.1812 is geboren en de naam Hendrika de Jong heeft toebedeeld gekregen en een dochter zou kunnen zijn van ene Hendrik de Jong en dat deze Hendrik de Jong verwant is aan de Marretje de Jong (1794-1829) waarmee Christiaan Jr. (1791-1856) op 05.08.1820 is getrouwd.
  Dat broers en zusters trouwen met broers en zusters uit een andere familie kwam natuurlijk regelmatig voor.
  Het is misschien goed om dit even in gedachten te houden.

 3. In een e-mailbericht reageerde historicus Jean Jacques Vrij op dit blog. Hij specialiseert zich in de geschiedenis van Suriname, in het bijzonder in Surinaamse genealogie en schrijft:

  “Het geval van het huwelijk tussen Paul en Vesta, […] kende [ik nog niet]. Ik heb gegevens over een veelvoud aan huwelijken tussen zwarte mannen (ik bedoel van onvermengd Afrikaanse bloede) en blanke vrouwen in Nederland in de 18e en eerste helft 19e eeuw, maar niets over huwelijken tussen zwarte vrouwen en blanke mannen. Overigens zag ik dat Celestine Vesta in 1810 in Sambeek (bij Boxmeer) beviel van een buitenechtelijk kind, waarvan de vader een Franse militair zou zijn geweest. Wellicht dat de Franse circulaire in deze relatie een funeste rol heeft gespeeld. Met Paul is zij overigens nog meer dan veertig jaar getrouwd geweest, tot zijn dood in 1862 – zijzelf overleed in 1865, op respectabele leeftijd (84 jaar) in Amsterdam.

  Het Haagse geval dat [genoemd in het blog] betreft het huwelijk, gesloten eind september 1816, van Pieter Rudolph Lesnod (Berbice 1786 – Arnhem 1864) met Anna Weedepool (geboren Den Haag 1797). Lesnod, ‘zijnde een neeger’, kwam bij de huwelijksaangifte zelf op de proppen met het besluit op het rekest van Machielse van 9 juni 1814, teneinde een eventueel bezwaar op grond van de aanschrijving van de Franse grootrechter voor te zijn. De Haagse ambtenaar van de Burgerlijke Stand voelde wel aan dat ’s konings besluit een algemene strekking impliceerde maar omdat het naar de letter alleen de persoon van Jan Andries Machielse betrof, werd de minister van Justitie om nadere informatie verzocht. Van Maanen antwoordde 24 augustus 1816 dat hij op grond van ‘eigene en volledige kennis van zaken’ overtuigd was dat het besluit van 9 juni 1814 ‘gegrond is geweest op Zijner Majesteits meening, dat de aanschrijving van den Grootregter in dato 18 nivose XIe jaar tegen huwelijken van negers met blanke vrouwen, meer tot het Fransche staatsregt, dan wel tot het burgerlijke regt behoorde, en overzulks hier te lande facto niet meer [mijn cursivering, jjv] verbindende was, gelijk dan ook de bewoordingen van dat besluit de duidelijkste kenmerken dragen, dat Zijner Majesteits bedoeling is geweest, om alle hinderpalen, welke uit hoofde van de voorszegde bij uwe missive aangehaalde aanschrijving mogten bestaan, ten eenenmale uit den weg te ruimen (…)’ Hierop besloot de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Den Haag ‘zich zoo wel voor dit als voor alle zoortgelijke gevallen na gemelde aanschrijving te regelen.’”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>