HomeDNAOp zoek naar Hendrik zijn vader

Reacties

Op zoek naar Hendrik zijn vader — 9 reacties

 1. Hoi Annemieke,

  wat spannend dat DNA onderzoek! Ik duim voor je dat meneer Q reageert. Over de naam: Zou Bekkers niet kunnen staan voor Rebekka’s dochter? Net als dat veel mensen destijds nog Cornelis Jansz of Henrik Stoffels heetten (en zich ook zo noemden)? ik stel me voor dat de naam Post toen ook vaker voorkwam dus dan was het onderscheid wel handig, lijkt mij… Succes!

 2. Hallo,

  Op wiewaswie staat nog een Hendrina, dochter van Rebecca Post (getuigen o.a. Hendrik en Alida Meijer). Deze Hendrina is gedoopt te Amsterdam, RK. op 7 augustus 1807. Had je deze dochter al?

  Groet, Sieger

 3. Hoi Annemieke,

  Wat een speurwerk weer en wat een fantastische vondst! Hopelijk wil meneer Q meewerken.

  Zou Hendrik Bekkers misschien een kleinzoon zijn van het voorouderpaar van meneer Q dat jij gevonden hebt (de mannelijke helft van dit echtpaar leefde 1756-1823 en was dus een generatie ouder dan Rebecca; misschien was één van zijn zoons wel de vader van Rebecca’s kinderen)? Of misschien was het een neefje van deze voorvader van meneer Q die met Rebecca een aantal kinderen had? Het blijft puzzelen, maar misschien vind je zo wel eindelijk een invulling van deze lege plek in je stamboom!

  Naast deze DNA-verwantschappen is er ook nog de sociale context die mij keer op keer intrigeert. Rebecca Post werd ongehuwd moeder van Hendrik en Neeltje Bekkers in de zomer van 1812. Enkele maanden eerder was Grietje van der Vegt bevallen van Hendrika de Jong. Beide vrouwen gaven hun kinderen een achternaam als tweede voornaam (‘Hendrik Bekkers’ is de voornaam, evenals ‘Hendrika de Jong’). De moeders verkeerden in hetzelfde sociale milieu in Weesp en moeten elkaar gekend hebben. Waarschijnlijk wisten ze ook van elkaars kinderen en de naamgeving. Bij de geboorteaangifte van Grietjes dochter Hendrika de Jong was immers Harmen Post aanwezig als getuige, een oom van Rebecca Post). Het lijkt logisch dat de vader van Hendrika de Jong ene Hendrik de Jong is geweest. Zou het kunnen dat Hendrik en Neeltje Bekkers ook naar familie van vaderskant zijn vernoemd? De namen Hendrik en Neeltje komen niet voor bij Rebecca’s ouders, grootouders, broers en zussen…

  En wat ik me na deze vondst ook afvraag: nu je DNA hebt gevonden dat afkomstig is van Hendrik Bekkers en niet van Kaatje vd Vegt, kun je misschien ook definitief aantonen dat Dirkje Kortman een dochter was van Hendrik Bekkers?

  Die Kaatje en Hendrik verbazen me wel iedere keer als je over ze schrijft. Waarom waren ze niet getrouwd? Wat heeft ze tegengehouden? Ze hadden weliswaar een verschillende religie, maar zou dat het probleem geweest zijn? Ongehuwd samenwonen was in beide geloofsgemeenschappen niet echt geaccepteerd. Zie ik het nou goed dat de kinderen Rooms-katholiek waren net als Hendrik Bekkers, terwijl hij niet eens officieel hun vader was en zij een Nederlands Hervormde moeder hadden? Weet jij in wat voor kerk de kinderen van Hendrik en Kaatje zijn gedoopt?

  Ik hoop dat je nog lang doorgaat met speuren! Er komen telkens weer verrassingen uit die een heleboel nieuwe vragen oproepen. Ik ben benieuwd!

  • Hoi Nine!

   Ik ga proberen je vragen één voor één te beantwoorden.
   Wie nu de vader van Rebekka haar kinderen is, blijft nog even duister. Neeltje (Cornelia) werd geboren in 1826 en een nazate van haar match ook met meneer Q. Dus het kan niet de man zijn van het ouderpaar, hij overleed in 1823. De kleinzonen zijn in de leeftijd rond Hendrik en zijn daarom ook geen optie. Het echtpaar huwde namelijk in 1788. Ik ben druk met het uitbouwen van de stamboom en hoop op meer matches die licht in deze duisternis gaan brengen.

   Rebekka werd eerst moeder van Hendrina zie: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/022c074b-2104-44e6-a616-7f0166c9f88d?person=961f6b0d-5ec7-53f7-e053-b784100aa83b
   Het kind werd in Amsterdam geboren en de vader is de getrouwde bakker in Weesp….
   Ze overleed dezelfde maand nog: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/768c2437-bffd-467b-aad3-6809ba8ccad7?person=99e87e19-d5eb-2bb2-e053-b784100a6a2e
   De naam Hendrina en Hendrik liggen vlakbij elkaar, ik ga daarom steeds meer denken dat Hendrik geen verwijzing naar de vader is. In een vorige reactie geeft iemand de suggestie dat Bekkers een verwijzing is naar Rebekka.

   Op de volgende vraag kan ik volmondig Ja zeggen. Nazaten van Dirkje matchen ook met meneer Q.

   Dochter Rebecca van Kaatje en Hendrik werd Katholiek gedoopt: https://www.rhcvechtenvenen.nl/collectie?mivast=386&mizig=210&miadt=386&miaet=1&micode=GAW044&minr=1125870&miview=inv2&fbclid=IwAR3LQvlQcJbszQJCV9RnFXS4aeodd792DrZUcMr8OqVeFSRJdrabkiJvFSw
   Ook mijn overgrootvader, hun zoon Anthonie werd Katholiek gedoopt.

   Jij hebt dezelfde nieuwsgierigheid als ik naar dit stel. Heb je gezien in het stadsarchief Amsterdam hoe vaak ze daar aan het verhuizen waren? Ook daar staat overal dat Kaatje Hervormd is en Hendrik en de kinderen Katholiek. Soms denk ik, zou Hendrik misschien al getrouwd zijn geweest? Of had Kaatje zo genoeg van het huwelijk door Kortman dat ze er niet meer aan begon? Ik ben er van overtuigd dat ze een stoere dame was, mijn ninja betovergrootmoeder, ook door die rechtszaak.

   Mocht je meer over de match met meneer Q willen weten of daar in willen duiken, stuur mij dan even een WhatsApp/Messenger of email.

   Vreemde ogen zien altijd nieuwe dingen!

   • Hoi Annemieke,

    Dank voor je uitgebreide reactie! En wat goed dat er nu ook DNA-bewijs is dat Dirkje Kortman een dochter was van Hendrik Bekkers, iets wat je uit alle andere bronnen al had geconcludeerd.

    Wat betreft de match met meneer Q, denk ik dat er de volgende opties zijn:
    1. Voorvader Q is de vader van Hendrik Bekkers. Dit is onwaarschijnlijk zoals je schrijft, omdat de nazaten van Neeltje II ook matchen met de familie Q. Het DNA in haar lijn zou dan een andere oorsprong moeten hebben. Het kan, maar is zeer onwaarschijnlijk.
    2. Eén van de zonen van voorvader Q is de vader van Hendrik (1812) en Neeltje II (1826). Qua leeftijden kan dit kloppen, maar het zou betekenen dat de man in kwestie een relatie had met Rebecca die doorging nadat hij getrouwd was. Als dit zo was, dan zouden nazaten van de ene broer meer overeenkomst met jouw familie moeten hebben dan nazaten van de andere broers/zussen. Ik weet niet of meneer Q nazaten van meerdere takken heeft getest?
    3. Een neef(je) van voorvader Q of voormoeder Q is de vader van Hendrik Bekkers en Neeltje II. Dit betekent dat de gezamenlijke voorouder één of twee generaties eerder moet zitten. Hoe waarschijnlijk deze optie is, hangt af van de grootte van de match. Daar zou je dan eens kritisch naar moeten kijken. En met Y-DNA zou je kunnen uitzoeken of er een match is in de mannelijke lijn, zoals je al schreef.
    4. Er is op een andere manier overlap tussen de voorouders van Hendrik Bekkers en de familie Q. Eén van de opa’s/ooms/neven van Hendrik Bekkers kan bijvoorbeeld een kind verwekt hebben in de familie Q. Dit kan dus ook van de kant van Rebecca zijn geweest. Ook binnen de familie Q zijn meerdere kinderen vóór het huwelijk van hun ouders geboren. Als alle geteste nazaten uit de familie Q van zo’n voorkind afkomstig zijn, dan zou het best kunnen dat je in de lijn van hun moeder of onbekende vader moet zoeken. Ik denk dat je per tak van de familie Q moet kijken hoeveel overlap er is met jouw familie, net zoals je gedaan hebt om erachter te komen dat de overlap bij Hendrik Bekkers moest zitten.

    Voor eigenlijk alle opties geldt dat je afhankelijk bent van de breedte van DNA-testen in de familie Q: komen die maar van één tak, dan kun je weinig zeggen over de precieze match. Komen ze uit meerdere takken, dan kun je de groottes met elkaar vergelijken om te bepalen wat het waarschijnlijkste is. Ik duim voor je dat meneer Q het net zo spannend vindt! En dat hij zijn achterneven en -nichten zover krijgt om zich te laten testen.

    Ik zat ook nog eens even te denken over het ongetrouwd samenwonen van Kaatje en Hendrik: misschien waren er financiële voordelen?
    1. Als ongehuwde vrouw kon Kaatje zelf werken en geld verdienen, iets wat voor getrouwde vrouwen niet gebruikelijk was.
    2. Misschien kreeg Kaatje van haar ex-partner Kortman of van één of andere instantie een soort alimentatie, die ze zou verliezen als ze opnieuw zou trouwen?
    3. Maakte Kaatje gebruik van steun vanuit de kerk / hervormde diaconie, bijvoorbeeld in geld, voedsel, huisvesting? Dan was het wellicht niet zo handig om met een katholiek te trouwen…

    Genoeg om over na te denken. Ik wacht rustig je volgende blog af.

    Groetjes!

 4. Beste L.s.,

  Dit is wat ik heb van Catharina (Kaatje) ze is in gevecht geweest met mijn voorvader.

  RA Haarlem, vonnis strafzaak d.d.31 07 1867, nr.684
  Arrond.rechtbank Amsterdam.

  VONNIS
  In Naam des Konings!
  De Arrondissements Regtbank te Amsterdam,
  vacantieKamer, regt doende in zaken van Correctionele Policie,
  Gezien het Proces Verbaal van den Brigadier
  der Rijksveldwachter te Weesp N.Rosenbach
  op den 17e Junij 1867 opgemaakt ten laste van en de dagvaarding daaraanvolgende beteekend aan:
  Dirk Bruyne
  Gehoord de aanklagte van den Officier, tegen den voormelden beklaagde, opgevende genaamd te zijn:
  Dirk Bruyne
  oud 63 jaren, van beroep werkman geboren en wonende te Weesp

  Gehoord het Requissitor van den Officier, daartoe strekkende: dat de beklaagde zal worden schuldig aan het moedwillig toebrengen van slagen aan een persoon waaruit generlei ziekte of beletsel van te werken, gedurende meer dan twintig dagen is ontstaan, onder verzachtende omstandigheden en dientengevolge veroordeeld tot eene cellulaire gevangenzetting voor den tijd van acht dagen en in de kosten van het regtsgeding, ten behoeve van den Staat en invorderbaar bij lijfsdwang

  Gelet op de verdediging van den beklaagde
  Overwegende
  dat uit de beëedigde verklaringen der gehoorde getuigein is gebleken dat de beklaagde op den 15e Junij 1867 ’s avonds omstreeks te half 9 uren, in de Gasthuissteeg te Weesp de 1e getuige moedwillig en geweldadig bij de keel gegrepen, met het hoofd tegen een muur gedrukt, en haar tegen het lijf geschopt heeft.

  Overwegende der de voorafgegane onaangenaamheden eene verzachtende omstandigheid opleveren, die aanleiding geeft tot vermindering van straf.

  veroordeelt Dirk Bruyne
  tot betaling van eene geldboete van drie Gulden met bepaling dat de boete zoo de veroordeelde haar niet betaalt binnen twee maanden na daartoe te zijn aangemaand, vervangen zal worden door gevangenisstraf van een dag in eenzame opsluiting te ondergaan.

  en in de kosten van het regstgeding ten behoeve van den Staat en invorderbaar bij lijfsdwang.

  Gewezen bij de Heeren P.J.Suringa

  Vervolgens de tegenpartij; Catharina van der Vegt:

  Het vonnis tegen Catharina van der Vegt, huisvrouw van Hendrik Bekkers oud 45 jaren, werkster, wonende te Weesp, luidde ƒ 12,50 geldboete of drie dagen cell. opsluiting enz. overwegende:
  “dat uit de beëedigde verklaringen der gehoorde getuigen is gebleken, dat de beklaagde op den 15e Junij des avond tusƒchen acht en half negen uren, in de Gasthuissteeg te Weesp den 2e getuige moedwillig en gewelddadig bij de borst gegrepen, achterover den grond geworpen, en vervolgens in het aangezicht geslagen heeft;
  Overwegende dat de voorafgegane onaangenaamheden een verzachtende omstandigheid opleveren, die aanleiding geeft tot vermindering van straf.

  RA Haarlem Arrondissementsbank Amsterdam vonnisnr.:748 inv.nr.:198 78 d.d.28 08 1867.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>